Nieuws

18 FEBRUARI

Geslaagde Natuur-Doe-Dag op de Wilhelminaberg met ondersteuning van vrijwilligers van MTB-club Discovery, IVN-De Oude Landgraaf, IVN UOW, gemeente en SBL.

        

        JANUARI 2017

ONDERHOUD KISSELSBOS

In opdracht van de Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL) gaat de aannemer begin februari met het onderhoud in het Kisselsbos beginnen, de werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en worden gestopt tijdens het broedseizoen. Dit onderhoud is noodzakelijk om bomen die gevaar kunnen opleveren tijdig te verwijderen. Struikgewas en bomen moeten teruggesnoeid worden om paden voor voetgangers goed begaanbaar te houden. Bij bomen, die te dicht op elkaar staan en elkaar in de ontwikkeling remmen, worden keuzes gemaakt. Bomen worden daarom gekapt om andere bomen de kans te geven zich beter te ontwikkelen. De bomen die blijven staan worden overblijvers genoemd. Door het vrijzetten van bomen en struiken wordt ruimte gemaakt. Hierdoor wordt de diversiteit (soortenrijkdom) en de natuurontwikkeling bevorderd. Voor informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de bosbeheerder. Dit kan via telefoonnummer: 0610595933 of via email: info@bosbeheerlandgraaf.nl

 

VERRICHTE WERKZAAMHEDEN VAN ONZE VRIJWILLIGERS IN 2016

Bredabosje(dunning).
De Oude Landgraaf (Aanplant struiken, vrijmaken bosrand en plaatsen borden).
Smellekenspad (Bosrand verzorging).
Moltweg (Paden vrijmaken, verwijderen acacia's en Amerikaanse vogelkers).
Melchersstraat (Op de weg overhangende taken gesnoeid).
Scherpenseelerweg (Verwijderen stormschade).
Smellekenspad (Verwijderen stormschade).
Kleikoeleweg (Verwijderen stormschade).
Gravenweg (Verwijderen stormschade).
Wilhelminaberg (Vrijmaken wandelpad).
Frans Erenslaan/Dassenlaan (Verwijderen aangetaste bomen en overhangende takken bij het trottoir terugsnoeien).
Wilhelminaberg (Verwijderen acacia's, die dreigen om te vallen op het gebouw van Relim).
Willem II laan (Herplanten van 5 eiken).
Ooievaarsbosje (Herplanten van 11 bomen).
Mensheggerweg (Randenbeheer).

Totaal gewerkte uren: 418 uur

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

OOIEVAARSBOSJE 13 DECEMBER 2013

Vandaag zijn de door de storm van 23 juni omgewaaide adoptiebomen vervangen door nieuwe bomen

                   


                                                            


 

OOIEVAARSBOSJE 7 december 2016

De door de storm omgewaaide adoptiebomen zullen dinsdag 13 december 2016 herpland worden.


OOIEVAARSBOSJE 6 december 2016

De schapen van Henk Vossen aan het werk in het Ooievaarsbosje tijdens alle weersomstandigheden.

          


                                           STICHTING BOSBEHEER LANDGRAAF en NOTARIS MR. N. MICKARTZ

Het bestuur van de Stichting Bosbeheer Landgraaf heeft onlangs contact gezocht met notaris Mr. N. Mickartz. Hij heeft te kennen gegeven SBL graag met raad en daad bij te staan. Dit in belang van de inwoners en gebruikers van de Landgraafse bossen en natuurterreinen. Het bestuur van de SBL is dan ook zeer verheugd met deze nieuwe samenwerking c.q. beschermheerschap.

 

NATUURWERKDAG 5 NOVEMBER 2016

De geslaagde natuurwerkdag, de weergoden waren ons goed gezind

                             

 

                                 

                             voor het knotten                                               na het knotten

                  

                                      

                     effe op adem komen                            alle takken worden verwerkt in een takkenril

               

                                           

          aan de inwendige mens is ook gedacht                                                 krachtvoer

                 

       de voorzitter dankt iedereen voor de inzet                               de hele groep


WAUBACHSDORPFEEST 26 JUNI 2016

Samen met het IVN Ubach over Worms en de Wildbeheereeenheid Brunssummerheide & Schinveldse bossen gaf SBL acte de presence op het Waubachsdorpfeest.

          

          

  


EXCURSIE KERMETER NATIONAALPARK EIFEL 2 JUNI 2016

Een zeer geslaagde excursie op 2 juni naar de Kermeter. De excursie stond onder leiding van de gidsen Lisa en Olaf Op den Kamp.

                               

De instanties, die vertegenwoordigd waren: gemeente Landgraaf met wethouder Marlies Dreissen en diverse ambtenaren, Natuurmonumenten, IVN de Oude Landgraaf, IVN Ubach over Worms, Wildbeheereenheid Brunssummerheide & Schinveldse bossen, MTB Club Discovery, Heemkunde vereniging OCGL, Parkstad archeologe, Stichting Het Groene Lint, Men-vereniging en SBL met haarvrijwilligers.  Enkele indrukken van de educatieve waarde van de Kermeter.

                    

                      Informatiebord                                                   ingang der Wilder Weg

                                                

                         spechtenholen                                     de binnenkant van de boomschors

                          

         voorbeeld educatie slechtzienden                     gevolgen storm met nieuwe ontwikkelingen

               

   Enkele bijzondere waarnemingen:

    

          stonk naar knoflook                                                                            wit bosvogeltje

Mensen, die iets meer willen weten over de natuur in de eifel en omstreken, kunnen de website bezoeken van Olaf en Lisa Op den Kamp: www.eifelnatur.de

 

ONTHULLING INFOBORD 20 APRIL 2016

Woensdag 20 april heeft wethouder Marlies Dreissen symbolisch een van 'de landgraaf' borden onthuld. Deze tekstborden staan op meerdere plaatsen langs de "landgraaf' en geven de voorbijgangers informatie over het ontstaan van de naam van onze gemeente.De Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL) heeft afgelopen maanden, in opdracht van de gemeente Landgraaf, en samen met de Heemkundevereniging OCGL veel werk verricht aan 'De Landgraaf'. Er is heel wat groen weggehaald om zo het lijnvormige karakter van deze "historische" ruggengraat beter te benadrukken.! Door de verhalen over 'de landgraaf' te achterhalen en te vertellen, worden mensen zich bewust van het verleden en van hun eigen wortels.
 
                                                  
(Op de foto wethouder Marlies Dreissen, beleidsmedewerker Frank Kapsenberg en enkele medewerkers van de Stichting Bosbeheer Landgraaf.) 
 
 

OPSCHOONACTIE  26 APRIL 2016

Geocaching CITO heeft een geslaagde opschoonactie gehouden op de Wilhelminaberg, met medewerking van SBL.

                                                                                                                                                      

                                                   


LANDELIJKE OPSCHOONDAG 19 MAART 2016

Een zeer geslaagde opschoondag, je vraagt je echter af waar komt al die rommel toch vandaan

              

              


16 MAART 2016

Geslaagde boomfeestdag

Leerlingen van basisschool  't Valder planten de boompjes onder begeleiding van: de wethouder, ambtenaren van de gemeente Landgraaf, leerkrachten van 't Valder, mensen van beide IVN's en mensen van de Stichting Bosbeheer Landgraaf

         

         


27 FEBRUARI 2016

Geslaagde Natuur Doe-dag in het ooievaarsbosje

Dankzij de aanwezige vrijwilligers is er weer een hoop werk verricht in het ooievaarsbosje.                             

          Er is ook  rekening gehouden met het versterken van de inwendige mens.

                                  

 

JANUARI 2016

Natuur Doe-dag op zaterdag 30 januari.
Onder begeleiding van de Stichting Bosbeheer Landgraaf vinden er
snoeiwerkzaamheden plaats in het Moltbos ( bosstrook t.o.v Moltweg 82/Kempkensweg).
Met name het wegsnoeien van opschot, van Acacia's en Amerikaanse Vogelkers.
Vanaf 8.45h tot 12.15h bent u van harte welkom om mee te helpen.
Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd.
Wel graag even aanmelden vóór 27 januari :
 

 

                        

                       

            

                            

          

        


        

 


 

 

 

 

Oproep aan mensen die graag in de bossen van Landgraaf vertoeven.

Bent u iemand die graag in de bossen van Landgraaf komt?  Wij, de Stichting Bosbeheer Landgraaf, zouden blij zijn indien oplettende personen meldingen doorgeven omtrent omgevallen bomen/ schade en/of vernielingen e.d..  Wijzelf zijn beperkt qua aantal vrijwilligers en dit zou voor ons een meerwaarde hebben om beter en vlugger op dit soort zaken in te spelen.  Ook zijn we op zoek naar mensen die wellicht als vrijwilliger aan de slag willen gaan bij onze stichting. Neem anders gewoon eens vrijblijvend contact op!

Alvast bedankt.