Persberichten


JANUARI 2017

Voor  activiteiten zie geplande activiteiten onder hoofdstuk activiteiten in het menu.


OOIEVAARSBOSJE 13 DECEMBER 2013

Vandaag zijn de door de storm van 23 juni omgewaaide adoptiebomen vervangen door nieuwe bomen

                   


                                                            


 

OOIEVAARSBOSJE 7 december 2016

De door de storm omgewaaide adoptiebomen zullen dinsdag 13 december 2016 herpland worden.


OOIEVAARSBOSJE 6 december 2016

De schapen van Henk Vossen aan het werk in het Ooievaarsbosje tijdens alle weersomstandigheden.

          


                                           STICHTING BOSBEHEER LANDGRAAF en NOTARIS MR. N. MICKARTZ

Het bestuur van de Stichting Bosbeheer Landgraaf heeft onlangs contact gezocht met notaris Mr. N. Mickartz. Hij heeft te kennen gegeven SBL graag met raad en daad bij te staan. Dit in belang van de inwoners en gebruikers van de Landgraafse bossen en natuurterreinen. Het bestuur van de SBL is dan ook zeer verheugd met deze nieuwe samenwerking c.q. beschermheerschap.

 

NATUURWERKDAG 5 NOVEMBER 2016

De geslaagde natuurwerkdag, de weergoden waren ons goed gezind

                             

 

                                 

                             voor het knotten                                               na het knotten

                  

                                      

                     effe op adem komen                            alle takken worden verwerkt in een takkenril

               

                                           

          aan de inwendige mens is ook gedacht                                                 krachtvoer

                 

       de voorzitter dankt iedereen voor de inzet                               de hele groep


WAUBACHSDORPFEEST 26 JUNI 2016

Samen met het IVN Ubach over Worms en de Wildbeheereeenheid Brunssummerheide & Schinveldse bossen gaf SBL acte de presence op het Waubachsdorpfeest.

          

          

  


EXCURSIE KERMETER NATIONAALPARK EIFEL 2 JUNI 2016

Een zeer geslaagde excursie op 2 juni naar de Kermeter. De excursie stond onder leiding van de gidsen Lisa en Olaf Op den Kamp.

                               

De instanties, die vertegenwoordigd waren: gemeente Landgraaf met wethouder Marlies Dreissen en diverse ambtenaren, Natuurmonumenten, IVN de Oude Landgraaf, IVN Ubach over Worms, Wildbeheereenheid Brunssummerheide & Schinveldse bossen, MTB Club Discovery, Heemkunde vereniging OCGL, Parkstad archeologe, Stichting Het Groene Lint, Men-vereniging en SBL met haarvrijwilligers.  Enkele indrukken van de educatieve waarde van de Kermeter.

                    

                      Informatiebord                                                   ingang der Wilder Weg

                                                

                         spechtenholen                                     de binnenkant van de boomschors

                          

         voorbeeld educatie slechtzienden                     gevolgen storm met nieuwe ontwikkelingen

               

   Enkele bijzondere waarnemingen:

    

          stonk naar knoflook                                                                            wit bosvogeltje

Mensen, die iets meer willen weten over de natuur in de eifel en omstreken, kunnen de website bezoeken van Olaf en Lisa Op den Kamp: www.eifelnatur.de

 

ONTHULLING INFOBORD 20 APRIL 2016

Woensdag 20 april heeft wethouder Marlies Dreissen symbolisch een van 'de landgraaf' borden onthuld. Deze tekstborden staan op meerdere plaatsen langs de "landgraaf' en geven de voorbijgangers informatie over het ontstaan van de naam van onze gemeente.De Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL) heeft afgelopen maanden, in opdracht van de gemeente Landgraaf, en samen met de Heemkundevereniging OCGL veel werk verricht aan 'De Landgraaf'. Er is heel wat groen weggehaald om zo het lijnvormige karakter van deze "historische" ruggengraat beter te benadrukken.! Door de verhalen over 'de landgraaf' te achterhalen en te vertellen, worden mensen zich bewust van het verleden en van hun eigen wortels.
 
                                                  
(Op de foto wethouder Marlies Dreissen, beleidsmedewerker Frank Kapsenberg en enkele medewerkers van de Stichting Bosbeheer Landgraaf.) 
 
 

OPSCHOONACTIE  26 APRIL 2016

Geocaching CITO heeft een geslaagde opschoonactie gehouden op de Wilhelminaberg, met medewerking van SBL.

                                                                                                                                                      

                                                   


LANDELIJKE OPSCHOONDAG 19 MAART 2016

Een zeer geslaagde opschoondag, je vraagt je echter af waar komt al die rommel toch vandaan

              

              


16 MAART 2016

Geslaagde boomfeestdag

Leerlingen van basisschool  't Valder planten de boompjes onder begeleiding van: de wethouder, ambtenaren van de gemeente Landgraaf, leerkrachten van 't Valder, mensen van beide IVN's en mensen van de Stichting Bosbeheer Landgraaf

         

         


27 FEBRUARI 2016

Geslaagde Natuur Doe-dag in het ooievaarsbosje

Dankzij de aanwezige vrijwilligers is er weer een hoop werk verricht in het ooievaarsbosje.                             

          Er is ook  rekening gehouden met het versterken van de inwendige mens.

                                  

 

JANUARI 2016

Natuur Doe-dag op zaterdag 30 januari.
Onder begeleiding van de Stichting Bosbeheer Landgraaf vinden er
snoeiwerkzaamheden plaats in het Moltbos ( bosstrook t.o.v Moltweg 82/Kempkensweg).
Met name het wegsnoeien van opschot, van Acacia's en Amerikaanse Vogelkers.
Vanaf 8.45h tot 12.15h bent u van harte welkom om mee te helpen.
Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd.
Wel graag even aanmelden vóór 27 januari :
 

DECEMBER 2015

Voor activiteiten in 2016 zie onder menu: activiteiten-geplande activiteiten


NOVEMBER 2015

De geslaagde natuurwerkdag van 7 november

                  

          

                     

           

                           

        

       

Nogmaals een dankwoord aan alle natuurwerk(st)ers, die meegeholpen hebben om deze dag te doen slagen.

        

OKTOBER 2015

WERKZAAMHEDEN IN DE "LANDGRAAF"

In opdracht van de Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL) start aannemer Van der Linden Groen binnenkort met de nog uit te voeren werkzaamheden om "de landgraaf "beter zichtbaar te maken voor het publiek. De werkzaamheden omvatten: het verwijderen van bomen, voorzieningen aanbrengen om erosie te voorkomen en waar nodig inheemse struiken aan te planten. Het plaatsen van enkele informatieborden.

Voor informatie, vragen of opmerkinge kunt u contact opnemen met de bosbeheerder. Dit kan via telefoonnummer: 0610595933 of via email: info@bosbeheerlandgraaf.nl


HET HAESDAL

De Stichting Bosbeheer Landgraaf is gestart met snoeiwerkzaamheden in het bosje gelegen tussen de Bredastraat (Heerlen) en de binnenring.


SEPTEMBER 2015

NATUURWERKDAG 2015
KNOTTEN-HAAGBEUKEN HAESDAL

De Stichting Bosbeheer Landgraaf doet in samenwerking met de Gemeente Landgraaf op zaterdag 7 november mee met de landelijke natuurwerkdag. Er wordt een begin gemaakt met het knotten van 33 stuks knothaagbeuken aan de kasteelweg in het Haesdal te Landgraaf. Uitvoering en begeleiding vindt plaats door leden ven de Stichting BosbeheerLandgraaf.  Tevens zullen er nog enkele "zuigers"worden weggehaald bij de Knotbomen die in 2014 zijn gesnoeid in de nabijheid van de locatie 2015.                                                                                                                                                               De werkzaamheden bestaan uit het wegzagen  / knotten van de Haagbeuken. Het terugsnoeien van struiken langs de wandelpaden. Het maken takkenrillen van het vrijgekomen takhout. de werkzaamheden starten om 9.00 duren tot ongeveer 13.30

Voor informatie over de natuurwerkdag zie onder links: natuurwerkdag

De Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL)


AUGUSTUS 2015

Begrazing door ganzen

In Nederland gebruikt men steeds meer dieren bij het onderhouden van de natuur. Omdat dit beter is voor de natuur, milieuvriendelijker en vaak goedkoper dan de inzet van machines. Ze dragen bij aan de natuurbeleving van mensen en vervullen een waardevolle ecologische taak. Meestal wordt er gebruikt gemaakt van schapen, geiten, runderen en paarden. Er zijn echter plekken die niet voldoen aan de wensen van deze grote grazers. Onder andere door de aanwezigheid van parasieten (leverbot), de hoge waterstand en de beperkte aanwezigheid van voedsel. Op deze plekken komen ganzen als vanouds uitstekend tot hun recht. Ganzen en eenden kunnen de percelen prima bewerken waardoor ze in de toekomst ook geschikt zijn voor grotere grazers.

Vorig jaar is de gemeente Landgraaf in samenwerking met Stichting Bosbeheer Landgraaf en woningbouwvereniging Heemwonen, gestart met een project om ganzen te laten grazen op de ruwgraslandstrook nabij het Kisselsbos en nabij het gebied Achter den Winkel te Landgraaf.

Een jaar na deze succesvolle pilot zal er wederom een begrazingsproject gaan plaatsvinden. De scharrelende ganzen en eenden van Ruben van Beusekom zullen dit jaar zowel de buffer aan de binnenring, als de buffer langs het Kisselsbos gaan begrazen.

Ga gerust een kijkje nemen bij deze groep bijzondere vogels. Wilt u de ganzen voeren? Dat kan! U mag de ganzen dagelijks voeren tussen 9:00 en 19:00.

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Ruben van Beusekom, bereikbaar op nummer 06-52322389.


JULI 2015

Aan de bewoners van de Frans Erenslaan en Dassenlaan

Werkzaamheden in het Streeperbos gelegen tussen de Heerlenseweg en Frans Erenslaan-Dassenlaan

Geachte mevrouw/heer,

In opdracht van de Stichting  Bosbeheer Landgraaf (SBL) zal een aannemer binnenkort met werkzaamheden starten in het Streeperbos. De werkzaamheden omvatten het verwijderen van in slechte staat zijnde bomen ten behoeve van de veiligheid. Heeft U vragen dan kunt u de vraag stellen per e-mail aan : info@bosbeheerlandgraaf.nl

 

Oproep aan mensen die graag in de bossen van Landgraaf vertoeven.

Bent u iemand die graag in de bossen van Landgraaf komt?  Wij, de Stichting Bosbeheer Landgraaf, zouden blij zijn indien oplettende personen meldingen doorgeven omtrent omgevallen bomen/ schade en/of vernielingen e.d..  Wijzelf zijn beperkt qua aantal vrijwilligers en dit zou voor ons een meerwaarde hebben om beter en vlugger op dit soort zaken in te spelen.  Ook zijn we op zoek naar mensen die wellicht als vrijwilliger aan de slag willen gaan bij onze stichting. Neem anders gewoon eens vrijblijvend contact op!

Alvast bedankt.

 

 

Landelijke opschoondag 28 maart 2015

          

         oproep                         instructie                                   afval verzamelen op grote hoogte

         

                              

   afval verzamelen in de struiken                   de wethouders komen terug van hun ronde

        

                                         

een gedeelte van de 5 kubiek meter afval                      versterking van de inwendige mensBoomfeestdag 18 maart 2015 Kisselsbos

Medewerking verleenden: gemeente Landgraaf, groep 7& 8 basisschool Schaesberg,  beide IVN's, SBL, SGL, Heemkundevereniging Landgraaf en Kurvers Wegenbouw.

                  


                                                
Februari 2015

Bericht van een buurtbewoner over de werkzaamheden in het Kapellerbos

 Geachte Heer/Mevrouw,

Als bewoner van de Kakertsweg maak ik vrijwel dagelijks gebruik om te wandelen in het Kapellerbos. Bij de eerste werkzaamheden door dhr P.Silvertand sloeg mij de schrik om het hart. Na enige uitleg en het zien van de gekapte bomen werd mij al snel duidelijk dat achterstallig onderhoud hier debet aan was. Nu echter blijken wij weer over een bos te beschikken dat er over enkele jaren wellicht nog mooier zal zijn. Het door P.Silvertand geleverde werk ziet er zonder meer goed uit en het gehele bos is enorm opgeknapt. Over een aantal jaren zullen de geplante beuken en eiken het bos nog meer verfraaiing geven.  Ik hoop dan ook en hiervan ga ik uit dat mijn kinderen en kleinkinderen nog vele uurtjes mogen doorbrengen in ons Kapellerbos.


KAPELLERBOS

Enkele indrukken over de noodzakelijke werkzaamheden in het kapellerbos

                            

                                            

                           


Persbericht januari 2015

ACTIVITEITEN 2015

-Natuur-doedag Ooievaarsbosje zaterdag 7 & 28 februari

-Boomfeestdag woensdag 18 maart samen met IVN locatie het Kisselsbos

-Landelijke opschoondag zaterdag 28 maart locatie Wilhelminaberg

 zie voor verdere informatie: Links

-Landelijke natuurwerkdag zaterdag 7 november


ONDERHOUD KISSELSBOS

In opdracht van de Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL) gaat de aannemer binnenkort met het onderhoud in het Kisselsbos beginnen, de werkzaamheden zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en worden gestopt tijdens het broedseizoen. Dit onderhoud is noodzakelijk om bomen die gevaar kunnen opleveren tijdig te verwijderen. Struikgewas en bomen moeten teruggesnoeid worden om paden voor voetgangers goed begaanbaar te houden. Bij bomen, die te dicht op elkaar staan en elkaar in de ontwikkeling remmen, worden keuzes gemaakt. Bomen worden daarom gekapt om andere bomen de kans te geven zich beter te ontwikkelen. De bomen die blijven staan worden overblijvers genoemd. Door het vrijzetten van bomen en struiken wordt ruimte gemaakt. Hierdoor wordt de diversiteit (soortenrijkdom) en de natuurontwikkeling bevorderd. Voor informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de bosbeheerder. Dit kan via telefoonnummer: 0610595933 of via email: info@bosbeheerlandgraaf.nl .

 

BEWONERS OOIEVAARSBOSJE

Landgraaf, 12 januari 2015

 Geachte heer/mevrouw,

 Graag willen we u informeren over het navolgende. Zoals u wellicht weet is in het voorjaar van 2002 het huidige Ooievaarsbosje aangeplant in het kader van de uitbreiding boslocaties in Landgraaf en Kerkrade (het bosje achter het haankruis/trapveldje tegenover huisnummers 243-245). Destijds zijn er meerdere bomen geadopteerd door ouders/familie voor hun (klein)kinderen. Nu, bijna 13 jaar later, is een en ander redelijk gegroeid en wil de Stichting Bosbeheer Landgraaf, welke dit Ooievaarsbosje in beheer en onderhoud heeft, snoeiwerkzaamheden gaan uitvoeren op:

-     Zaterdag 7 februari a.s. van 09.00 uur tot 12.00 uur;

-     Zaterdag 28 februari a.s. van 09.00 uur tot 12.00 uur.

 Wellicht zou het leuk zijn indien u als directe bewoner hieraan mee zou willen helpen.

 De onderhoudswerkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Randenbeheer langs de eikenlaan;
 • Maken takkenril;
 • Opruimen zwerfvuil;
 • Bijsnoeien van de bomen e.d..

 Ook zullen de mensen die een boom hebben geadopteerd een uitnodiging ontvangen om mee te helpen deze onderhoudswerken uit te voeren.

Mocht u interesse hebben  mee te willen helpen kunt u zich  aanmelden door bij voorkeur te mailen naar Robert.Dorenberg@Landgraaf.nl of contact op te nemen met dhr. R. Dörenberg, telefoonnummer 045-5695473.

Wij verzoeken u zich dan aan te melden vóór respectievelijk 3 februari a.s. of 24 februari a.s. in verband met het faciliteren van het benodigde gereedschap en de lunch. Voor een hapje en (warm) drankje wordt uiteraard gezorgd.

Met vragen of voor meer informatie: www.bosbeheerlandgraaf.nl

 

ADOPTIE OOIEVAARSBOSJE

Landgraaf, 12 januari 2015

 Geachte heer/mevrouw,

 Op 2 maart 2002 heeft u een of meerdere bomen geadopteerd op naam en ter ere van uw (klein)kinderen   in het Ooievaarsbosje te Landgraaf. Dit bosje maakte destijds deel uit van de nieuwe aanplant van de Grote Boslocatie  Landgraaf/Kerkrade. Nu, bijna 13 jaar later, is een en ander redelijk gegroeid en wil de Stichting Bosbeheer Landgraaf, welke dit Ooievaarsbosje in beheer en onderhoud heeft, snoeiwerkzaamheden gaan uitvoeren op:

-     Zaterdag 7 februari a.s. van 09.00 uur tot 12.00 uur;

-     Zaterdag 28 februari a.s. van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Wellicht zou het leuk zijn indien u of uw (klein)kinderen hieraan mee zouden willen helpen.Tevens kunt u dan bekijken hoe de destijds zelf geplante boom zich heeft ontwikkeld.

De onderhoudswerkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Randenbeheer langs de eikenlaan;
 • Maken takkenril;
 • Opruimen zwerfvuil;
 • Bijsnoeien van de bomen e.d..

Ook zullen de directe bewoners van de Groenstraat-Oost, Bungweg en de Hoven een uitnodiging ontvangen om mee te helpen deze onderhoudswerken uit te voeren.

Mocht u interesse hebben  mee te willen helpen kunt u zich  aanmelden door bij voorkeur te mailen naar Robert.Dorenberg@Landgraaf.nl of contact op te nemen met dhr. R. Dörenberg, telefoonnummer 045-5695473.

Wij verzoeken u zich dan aan te melden vóór respectievelijk 3 februari a.s. of 24 februari a.s. in verband met het faciliteren van het benodigde gereedschap en de lunch. Voor een hapje en (warm) drankje wordt uiteraard gezorgd.

Met vragen of voor meer informatie: www.bosbeheerlandgraaf.nl


ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN KAPELLERBOS

In opdracht van de Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL) start eind januari de aannemer met het onderhoud in het Kapellerbos. Dit onderhoud is noodzakelijk om bomen die gevaar kunnen opleveren tijdig te verwijderen. Struikgewas en bomen moeten teruggesnoeid worden om paden voor voetgangers goed begaanbaar te houden. Bij bomen, die te dicht op elkaar staan en elkaar in de ontwikkeling remmen, worden keuzes gemaakt. Bomen worden daarom gekapt om andere bomen de kans te geven zich beter te ontwikkelen. De bomen die blijven staan worden overblijvers genoemd. Door het vrijzetten van bomen en struiken wordt ruimte gemaakt. Hierdoor wordt de diversiteit (soortenrijkdom) en de natuurontwikkeling bevorderd. Voor informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de bosbeheerder. Dit kan via telefoonnummer: 045-5660910 of via email: info@bosbeheerlandgraaf.nl


Persbericht november 2014

VERFRAAIING LANDSCHAP IN HET HAESDAL

 Begin 2015 zullen in het kader van natuurontwikkeling, nieuw beheer en verfraaiing van het landschap in het Schaesbergse Haesdal plaatsvinden door dunningswerk-zaamheden. Landgraaf Koerier sprak met Niki Jasper, coördinator Beheer Westelijke Mijnstreek en Parkstad van de Vereniging Natuurmonumenten, met Jan Spierts van Stichting Bosbeheer Landgraaf en Paul Arends meewerkende vrijwilliger bij Stichting Bosbeheer Landgraaf. Het gehele Haesdal is ongeveer 90 hectare groot, waarvan het  Kapellerbos  ruim 13 hectare bedraagt. In datzelfde Kapellerbos is een dunning noodzakelijk om de hoge landschappelijke en cultuurhistorische waarde te behouden. Daar waar het bos begint, in het verlengde van  de Leenderkapelweg, worden diverse grove dennen, welke in slechte zijn, gekapt. Er volgt dan meteen herplanting met onder andere beuken en eiken. Ook worden besdragende struiken geplant. Deze werkzaamheden beogen de bevordering van de aantrekkelijkheid van de entree naar het bos, die voor alle gebruikers (recreanten, wandelaars) zeer welkom is. Langs de weg naar het kapelletje staan bomen die in het kader van de veiligheid absoluut weg moeten. Bij de 150 kV hoogspanningslijn worden eveneens werkzaamheden verricht. Hier volgt ook  weer herplanting.  Rondom het kapelletje zie je hier en daar erosie van de grond, dit moet zo snel mogelijk aangepakt en hersteld worden. De bomen die vanaf Leenhof gezien langs de trappen staan worden gesnoeid zodat het kapelletje mooi zichtbaar wordt.  De entree vanuit Leenhof zal verfraaid worden. Bij de tuintjes worden preventieve maatregelen genomen om te voorkomen dat bomen gevaar opleveren voor de tuinen. Het voetpad langs de tuinen wordt hersteld. Bekeken wordt of hier en daar rustplekjes voor wandelaars kunnen worden geplaatst.   Het project wordt in samenwerking met Natuurmonumenten uitgevoerd. Nikki Jasper geeft aan dat dunning in het zogenaamde ’t Heike zeer noodzakelijk is voor verdere bosontwikkeling en de gezondheid van het gehele bos. Vooral de taxus en eiken dienen qua ruimte vrijgesteld te worden wat goed is voor de verdere ontwikkeling van deze bomen en het bos. De paden door het bos worden hersteld. De oude meidoornhaag wordt in eren hersteld, samen met de eikenlaan.

Bij de foto v.l.n.r. Paul Arends, Nikki Jasper en Jan Spierts uiteraard in de natuur.DE GESLAAGDE NATUURWERKDAG VAN 1 NOVEMBER 2014

Op zaterdag 1 nov. vond mede ook in Landgraaf de Landelijke Natuurwerkdag plaats.
Het betrof een start te maken met het "knotten" van 13 stuks oude haagbeuken in het Haesdal.
Een en ander onder het genot van een hapje en een drankje.
Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers van de gemeente Landgraaf, het IKL, het IVN de Oude Landgraaf, het IVN Ubach over Worms, de WBE, de Stichting Bosbeheer Landgraaf  en zeer zeker het voetbal elftal A2 van UOW. De wethouder Ancion gaf acte de presence.
 
                     
    
          werkbespreking                   begin der werkzaamheden           begin van de takkenril


                          

 snoeihout voor de takkenril          de wethouder helpt een handje                       pauze


                           

     een stevige maaltijd                     over koetjes en kalfjes                         teamgeest


                          

takkenril gevuld met snoeihout                geknotte haagbeuk                        dank aan de catering                                                                                                                        www. geweunlekker.nl

        

                                                  

                            de harde werkers                                         de harde werkers


Persbericht oktober 2014


EERHERSTEL VAN OUDE KNOT HAAGBEUKEN

Stichting Bosbeheer Landgraaf doet in samenwerking met de Gemeente Landgraaf op zaterdag 1 november mee met de landelijke natuurwerkdag. Nabij de Binnenring en de grens met de Gemeente Heerlen staan aan de achterkant van de woningen aan de Hompertsweg in een ruw grasland weide oude knot haagbeuken(33). Deze haagbeuken verkeren in achterstallig onderhoud en zullen daarom ook gefaseerd moeten worden gesnoeid. Getracht word dus ook dit in meerdere onderhoudsjaren geheel tot uitvoering te brengen. In eerste instantie willen we starten om 13 stuks in onderhoud te nemen bij deze natuurwerkdag.De werkzaamheden bestaan uit het wegzagen / snoeien van takken. Het terugsnoeien van enkele doorgeschoten meidoorn struiken. Het maken van takkenrillen met het vrij gekomen takhout. De werkzaamheden starten om 9.00 en duren tot 13.00 uur.

Voor informatie over de natuurwerkdag zie onder: links

De Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL)


Persbericht juli 2014

BEGRAZING DOOR GANZEN

Pilot Natuurbegrazing met ganzen gestart in de gemeente Landgraaf in samenwerking met de Stichting Bosbeheer Landgraaf. Sinds enkele weken begrazen ganzen de ruwgraslandstrook nabij het Kisselsbos in Landgraaf. Het betreft een proef om te bezien of wellicht een vernieuwende beheermethode kan worden toegevoegd aan de huidige modellen.

In tegenstelling tot het begrazen met schapen, zoals dat in onze regio inmiddels ruimschoots wordt toegepast, wil men tijdens deze pilot achterhalen of het begrazen met pluimvee (ganzen en eenden) geschikt is om (in sommige gevallen) het huidige beheer aan te vullen en te versterken.

Tijdens deze pilot gaan we op zoek naar antwoorden op verschillende vragen. Bijvoorbeeld hoe de gewenste begraasresultaten met deze nieuwe aanpak gerealiseerd worden, welke begraasintervallen en begraasdruk noodzakelijk zijn, welke struikelblokken komen we tegen?

Beheer met grazers:

 • is kostenefficiënt;
 • is milieuvriendelijk;
 • kan voor versterking van de natuur zorgen;
 • natuurbegrazing maakt de regionale totstandkoming van enkele (vlees, melk, wol) zeer duurzam producten mogelijk ;
 • zorgt voor een maatschappelijke meerwaarde van ons landschap, dit vergroot de betrokkenheid van de burger bij zijn omgeving;
 • kent een cultuurhistorische meerwaarde;
 • voegt een stuk extra beleving toe, landschap verfraaiing;
 • biedt ecudatieve mogelijkheden.

Waarom ganzen:

 • ganzen zijn zeer efficiënt in het omzetten van grote hoeveelheden laagwaardige biomassa en stellen weinig eisen aan het houden en beheer;
 • ganzen zijn in het verleden veel gebruikt als begrazers en onkruid wieders. Door de opkomst van herbiciden en pesticiden en een veranderde vraag naar ganzenvlees en dons is de gans veelal werkloos geworden;
 • percelen die te klein zijn voor schapen kunnen voldoende zijn voor enkele ganzen;
 • ganzen zijn zeer flexibel inzetbaar, waardoor ook enkele slecht bereikbare percelen toegankelijk zijn;
 • percelen die te nat zijn voor schapen en grotere grazers zijn voor ganzen prima begraasbaar.

De pilot is gestart in het voorjaar-zomer van 2014 en zal gedurende de rest van het jaar op enkele percelen in gemeente Landgraaf uitgevoerd worden. Wanneer de resultaten bevredigend zijn komt er mogelijk een vervolg en kan deze aanpak op meerdere locaties toegepast worden. Voor verdere info kunt u contact opnemen met dhr. R. van Beusekom tel.: 0652322389 of kijk op  de website van SBL: www.bosbeheerlandgraaf.nl


Persbericht april 2014

OPSCHOONACTIE DOOR GEOCACHERS

Op 26 april heeft een groep geocachers een grote opschoonactie gehouden in het Moltbos-Noord en het Moltbos-Zuid (in overleg  met SBL). Bij deze actie zijn oa. puntdraad,houten palen en betonnen palen, die loszaten verwijderd. Deze actie is zeer geslaagd gezien de hoeveelheid afval. SBL ondersteunt zulke vrijwillige initiatieven.

      


SUCCESVOLLE OPSCHOONDAG IN LANDGRAAF 29 MAART:                                                                                                                              

De Stichting Bosbeheer Landgraaf/ de Wildbeheer Eenheid/ IVN afdelingen en medebuurtbewoners kijken terug op een geslaagde opschoonactie van de hakhoutstrook aan de Melchersstraat. In totaal werd zo'n 6m3 zwerfafval verzameld!! Ook het Woonbegeleidingscentrum Schaesberg aan de Melcherssstraat 60 willen we bedanken voor het faciliteren van de lunch na afloop. In totaal deden zo'n 25 personen mee aan deze actie.


Persbericht maart 2014

OPSCHOONDAG LANDGRAAF: 29 MAART 2014

De stichting Bosbeheer Landgraaf is voornemens om op zaterdag 29 maart gezamenlijk met de Wildbeheer-eenheid Brunssummerheide & Schinveldse bossen, IVN de Oude Landgraaf en IVN Ubach over Worms mee te doen met de Landelijke opschoondag.

De hakhoutstrook aan de Melchersstraat is hiervoor dit jaar uitgekozen om van zwerfvuil te ontdoen. ( De strook onder de hoogspanningsleidingen vanaf rotonde Einsteinstraat tot het treinviaduct t.h.v. de Leen-straat )

Ook buurtbewoners zijn uiteraard welkom die dag.( 08.45h tot 12.30h ).  Verzamelen en uitdelen materialen 08.45h - 09.00h ).

Het woonbegeleidingscentrum Schaesberg gelegen aan de Melchersstraat 60 dient als verzamel & lunch locatie.

Meld u wel vooraf aan svp: rd2@landgraaf.nl of tel: 045-5695473


 

 Persbericht janauri 2014

Werkzaamheden langs de randen van het Heereveldbosje

Half februari laat de Stichting Bosbeheer Landgraaf door een aannemer dunnings werkzaamheden uitvoeren langs de randen van het bosje gelegen achter de woningen aan het Heereveldje. De aanwonenden zullen door SBL geinformeerd worden over het tijdstip middels een huis-aan-huis brief. 

Voor informatie, vragen en opmerkinge kunt u contact opnemen met de bosbeheerder. Dit kan via telefoon-nummer 045-5660910 of via email: info@bosbeheerlandgraaf.nl. Voor meer informatie over SBL bezoek onze website: www.bosbeheerlandgraaf.nl


Persbericht december 2013

Onderhoudswerkzaamheden Kapellerbos in 2014

De Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL) is voornemens onderhoud te laten uitvoeren in het Kapellerbos. Dit onderhoud is noodzakelijk om bomen, die gevaar opleveren, tijdig te verwijderen. Struikgewas en bomen moeten teruggesnoeid worden om paden voor voetgangers goed begaanbaar te houden. Bijbomen, die tedicht op elkaar staan en elkaar in de ontwikkeling remmen, worden keuzes gemaakt. Bomen worden daarom gekapt om andere bomen de kans te geven zich beter te ontwikkelen. De bomen die blijven staan worden overblijvers genoemd. Door het vrijzetten van bomen en struiken wordt ruimte gemaakt. Hierdoor wordt de diversiteit (soortenrijkdom) en de natuurlijke ontwikkeling bevorderd. Voor informatie, vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de bosbeheerder. Dit kan via telefoonnummer: 045-5660910 of via email: info@bosbeheerlandgraaf.nl . Voor meer informatie over SBL, bezoek onze website: www.bosbeheerlandgraaf.nl

De Stichting Bosbeheer Landgraaf nodigt omwonenden en belangstellenden uit om samen te wandelen door het Kapellerbos op zaterdag 18 januari 2014 om 10.00 uur. Het vertrekpunt is de parkeerplaats aan de leenderkapelweg.Werkzaamheden in opdracht van netbeheerder Tennet 2013

De firma Tennet zal in week 50 werkzaamheden laten uitvoeren in de bosschages onder de hoogspanningsleidingen.

                   

Perbericht februari 2013

Werkzaamheden in het Moltbos-Noord door de Stichting Bosbeheer Landgraaf

De Stichting Bosbeheer Landgraaf is in december 2012 gestart met dunnings- / kapwerkzaamheden in het bos gelegen aan de Kleikoeleweg / Puddelerweg.

Door het slechte en natte weer de afgelopen periode is er een achterstand opgelopen in de planning, er  zal getracht worden deze enigszins in te lopen.

Vooral  de werkzaamheden in de bossen bij de Exdel & Krijgersberlaan / Moltweg e.o. lopen hierdoor vertraging op.

De aannemer is na de slechte periode wederom gestart met de uitvoering en zal nog enkele weken doorwerken om deze achterstand proberen in te lopen.

De aannemer is Erbo gecertificeerd en werkt volgens de Gedragscode Bosbeheer en houdt dus rekening met de flora en faunawet, gezien het naderende broedseizoen.

Mocht de planning niet gehaald worden zullen helaas werkzaamheden moeten doorschuiven naar het eind van dit jaar.

Hopende op uw begrip hiervoor.

Vragen c.q. opmerkingen vernemen wij graag per email : info@bosbeheerlandgraaf.nl

( www.bosbeheerlandgraaf.nl )

 

 Persbericht november 2012

Geplande werkzaamheden in de bossen van Landgraaf.

De Stichting Bosbeheer Landgraaf is, zoals al eerder aangekondigd, voornemens een dunning te laten uitvoeren in  een aantal bosjes gelegen tussen Aan de Beuk-Exdel-Vlekkenkamp-Park-Krijgersberglaan en Kleikoeleweg-Puddelerweg.  De werkzaamheden worden in december door een aannemer uitgevoerd als de weersomstandigheden dit toelaten. Mocht dit niet het geval zijn, wacht de aannemer tot januari of februari 2013.

De stichting bosbeheer landgraaf houdt voor de betrokken omwonenden en belangstellenden op donderdag 29 november om 19.30 een informatieavond. Deze wordt gehouden in het gebouw van IVN-De Oude Landgraaf, gelegen aan de Voortstraat-Helseviersweg (voormalige speeltuin). Hier kunnen vragen gesteld worden. De direct omwonenden krijgen een uitnodiging voor deze informatieavond. Voor overige vragen kunt u terecht op onze website: www.bosbeheerlandgraaf.nl of stel uw vraag per e-mail aan : info@bosbeheerlandgraaf.nl

 

Persbericht 31 juli 2012

Stichting Bosbeheer Landgraaf en haar geplande werkzaamheden in het najaar van 2012

De stichting heeft enkele grote werkzaamheden gepland voor het najaar van 2012, welke door een aannemer

uitgevoerd zullen worden.

In de Grachterweg (langs het oude mijnspoor tracé Eikske ) zullen de slechte populieren verwijderd worden, hiervoor in de plaats zullen besdragende struiken geplant worden. Iedereen die mee wil planten is welkom. Nadere informatie volgt.

 

In het bosje gelegen tussen Aan de Beuk/ Exdel/Vlekkenkamp ( Moltbos Noord ) en het bosje gelegen aan de Kleikoeleweg ( Moltbos Noord 2 ) zal gedund gaan worden.

De werkzaamheden bij de insteek Kleikoeleweg en Moltweg zijn een vervolg op de actie uit 2010.

Alvorens er gedund gaat worden zullen de bomen gemerkt worden door een extern deskundige.

De vraag rijst bij menigeen: wat is dunnen en waarom?

Dunnen betekent dat een bosperceel wordt uitgedund, zodat de bomen elkaar niet verdringen, goed uit kunnen groeien. Dunnen wordt ook gebruikt om open plekken te creëren, waar andere bomen en planten een kans krijgen. In het verleden is veel bos uniform aangelegd voor de houtproductie. Lange rijen dicht op elkaar staande bomen maakten het bos niet alleen eentonig, maar ook kwetsbaar voor ziekten, plagen en storm.
Een gevarieerd bos met bomen van verschillende soorten en leeftijden is natuurlijker, minder vatbaar voor ziektes en het biedt een goed onderkomen aan verschillende dieren en planten. Het dunnen van het bos is dus belangrijk voor de kwaliteit. Om bos gevarieerd en gezond te krijgen en te houden, moet het regelmatig worden gedund. De Stichting of een externe deskundige, ingehuurd door de Stichting, kijkt daarbij goed naar de leeftijd van de bomen, hoe gezond ze zijn en welke soort op welke plaats een kans moet krijgen.

Voor verdere informatie over de Stichting Bosbeheer Landgraaf verwijzen we graag naar onze website: www.bosbeheerlandgraaf.nl

 

 

Persbericht woensdag 14 december 2011

Groene overeenkomst

Woensdag 14 december ondertekenden burgemeester Vlecken en de heer Notermans van Stichting Bosbeheer Landgraaf (SBL) een beheerovereenkomst. Deze overeenkomst houdt in dat de bossen, natuurterreinen en landschappen in Landgraaf voor de periode 2011-2017 op een duurzame wijze worden beheerd en onderhouden door SBL.